Investice do podílových fondů

Čím dál častěji je k nalezení doporučení o investování do podílových fondů, jak na různých stránkách tak od finančních poradců. Bankovní spoření bude hluboko pod úrovní inflace a je to vyhazování peněz, musí se investovat.

Co je investování?

Investovat znamená přidělit peníze v očekávání nějakého užitku v budoucnosti. Obecně jde o nákup aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy, s nadějí, že se hodnota těchto nákupů v dlouhodobém horizontu zvýší.

Investoři nakupují akcie a dluhopisy s cílem získat výnos ze své investice za určité časové období. Potenciální výnosy z investic do akcií a dluhopisů zahrnují příjmy z úroků, dividend a zhodnocení kapitálu.

Investiční strategie se značně liší v závislosti na individuálních cílech a záměrech každého investora. Krátkodobá investiční strategie může například zahrnovat nákup akciových a dluhopisových podílových fondů, zatímco dlouhodobá strategie může zahrnovat investování do jednotlivých akcií nebo dluhopisů.

Investovat znamená přidělit peníze v očekávání nějakého užitku v budoucnosti

Investování je často považováno za totéž co „vkládání peněz do práce“. Cílem investování je vkládat peníze do aktiv, která po určitou dobu přinášejí výnos, aby rostlo bohatství nebo se zvyšovalo čisté jmění.

Investování je způsob, jak umístit své peníze do aktiv, která mají potenciál generovat výnosy po delší dobu. Je to forma budování bohatství, která vám umožňuje využít vaše současné zdroje k vytvoření rozmanitějšího portfolia. Diverzifikací investic můžete potenciálně zvýšit své výnosy, aniž byste podstupovali větší riziko.

Investice v detailech

Ačkoli Banky slibují vyšší úrokové sazby na spořicích účtech, zúročení zdaleka nevyřeší rostoucí míru inflace.

Pokud už musí průměrný Čech investovat, aby jeho peníze neztratily na hodnotě, nebo aby mu k tomu důchodu něco zbylo, pravděpodobně jakožto laik bude muset sáhnout po tomto produktu. Je zrovna toto opravdu tak výhodný produkt?

Pro začátek trochu nudné teorie, podílový fond je druh kolektivního investování, přes který můžete investovat svoje těžce vydělané peníze bez obsáhlých zkušenosti s přímým investováním. Laicky řečeno, člověk svěří peníze odborníkovi, který bude za něj investovat a za to si vezme nějaké procento ať už něco vydělal nebo prodělal.

Peníze do fondů se vloží zakoupením tzv. podílových listů a kdykoli se může je odprodat fondu zpět a dostat tak hotovost. Hodnota podílových listů klesá, nebo roste ve stejném poměru jako majetek fondu, to znamená, že pokud se majetek fondu od doby zakoupení zhodnotil o 10 %, podílové listy budou odkoupeny o 10 % dráž a člověk tím vydělá.

Fondy si strhávají poplatky za zprávu investic a to ročně v procentech k objemu vaší investice (0,1-2%) a taky při nákupu, nebo prodeji podílových listů. Pokud se vám zdá, že nějaký poplatek je příliš nízký, nebojte se určitě to bude vykompenzováno těmi dalšími.

Fondy se dělí na různé druhy podle toho do čeho investují. Například fondy peněžního trhu (investování do státních dluhopisů) mají nejmenší riziko ztráty, ale také nejmenší zisk a opačně akciové fondy přináší šanci na vysoký zisk s vysokým rizikem. Poslední dobou už existují také fondy úplně na cokoli a s různou specializací nebo opačně různé smíšené fondy.

Podílové fondy často zastřešují velké banky, člověk může tedy investovat jednoduše na svojí pobočce. Může investovat jednorázově, nebo pravidelně menší částky. Investování do podílových fondů se doporučuje na delší časové období (zpravidla čím rizikovější, tím déle), ale odprodat podílové listy a ukončit tímto svoji účast může člověk kdykoli a peníze má do 15 dnů (často daleko dříve) doma.

Do OPF dle obecných doporučení může člověk investovat z jakýchkoli důvodů, díky velké specializaci najde rychle způsob investice, která je přímo pro něj.

Může se také jednorázově investovat větší již naspořenou částku, v tom případě jsou na místě konzervativnější podílové fondy, ty zajistí stabilnější ač mírnější zhodnocení, u rizikových fondů bohužel téměř neexistuje stabilní zhodnocení peněz a tyto fondy vytvářejí pouze swingy (jejich cena jde nahoru a dolu, bez znatelnějšího trendu).

Druhá možnost je pravidelné investování menších částek, to zajišťuje diverzifikaci rizika, i když je cena PL nízká, o to více jich člověk nakoupí. Ve výsledku tedy ani výraznější kolísání ceny neohrozí jedincovo portfolio. U pravidelných investic je vždy doporučená délka investice tak, aby se stihlo vyrovnat riziko a kolísání majetku fondu, u konzervativních fondů je to 1-2 roky a u rizikových minimálně 5 let a více.

Často se může slyšet doporučení, že čím mladší člověk je, tím více by měl investovat do rizikových fondů a následně riziko s věkem zmenšovat. Díky tomu je v mládí šance většího zhodnocení a před důchodem je tak větší šance jistoty, že investice se neznehodnotí.

Na tomto základu fungují i fondy životního cyklu, ty jsou určeny pro celoživotní pravidelné investice, a jejich riziko i zisk se zmenšuje s délkou investice.

Pod tímto systémem se nalezne i nespočet jinak pojmenovaných „spoření“ na důchod od různých bank a pojišťoven. Pokaždé se jedná o obyčejné pravidelné investice do OPF, však s různými specifikacemi a dalšími poplatky pro společnost, která za dotyčného investuje do OPF.

V poslední době jsou podílové fondy velice doporučovány na úkor bankovních produktů, díky větší inflaci spoření v bankách je většinou prodělečné, a podílové fondy nabízí zajímavou alternativu s velkým výběrem tolerance rizika.

Při investicích nad 6 měsíců odpadá povinnost platit 15% srážkovou daň s příjmu a to je znatelná výhoda oproti bankovním produktům. Navíc nabízejí pro finanční poradce celkem zajímavé provize a s toho důvodu se můžete s nabídkami na tyto investice potkat celkem často.

Předtím, než se člověk rozhodne investovat, měl by si prostudovat všechny pro a proti a nenechat se zlákat na vysoké úroky, adrenalin z rizika, nebo na sladké řeči vašeho známého poradce.

Jelikož investování do podílových fondů zni velice lákavě a říkat si investor a dívat se z patra na kamarády s běžnými účty v bankách velice příjemně masíruje moje ego, začal jsem se zajímat také o tuto možnost zhodnocování naspořených peněz.

Dle prodejců fondy v průměru vynášejí od 3-7% p.a., což zní velice lákavě, bohužel tyto průměry jsou počítány často z 50tiletých cyklů, jak ale bude vypadat moje investice za 5 nebo 8 let? U Jednorázových investic to jde spočítat velice jednoduše, co ale pravidelné investování?

Abyste si mohli nasimulovat opravdovou výkonnost fondu na konkrétních datech je třeba porovnat celkovou vaši investici za daný časový úsek s poslední cenou a počtem všech nakoupených PL za dané období.

V dnešní době je velmi oblíbeným nástrojem na investování platforma Portu. Investuje převážně do indexových fondů (ETF), kdy namísto aktivního řízení podílového fondu drahými manažery probíhá investování podle přesného algoritmu nezávisle na lidech.

Na rozdíl od klasických podílových fondů vyžadují ETF takřka minimální správu, což se samozřejmě příznivě promítá na dostupnosti pro investory

Konečné vyhodnocení?

Konzervativní fondy (peněžní trh, dlouhodobé dluhopisové, zajištěné) – jak jednorázové tak pravidelné investice z pohledu bilance Riziko-Zisk-Likvidita daleko zaostávají nad obyčejnými spořícími účty, kde i dnes můžeme najít 2 % reálné zhodnocení při nulovém riziku a okamžité likviditě. U konzervativních fondů může být člověk rád za negarantované zhodnocení 1% s několikadenní likviditou.

Vyvážené fondy (dluhopisové, smíšené) – na jednorázové investice již příliš nestabilní a pravidelné investice mají pořád nezajímavé zhodnocení, při dobrém zvolení fondů to může být ale jediná zajímavá investice do OPF.

Rizikové, dynamické fondy (akciové, nemovitostní) – jednorázové investice do rizikových fondů je naprostý hazard a vaše úspěšnost je podobná nahodilému investování do akcii. Pravidelné investice sice sníží znatelně riziko a negativní zhodnocení není tak časté, adekvátního zisku se ale v rámci bilance Riziko-Zisk-Likvidita dočkáme jen stěží.

Pro dlouhodobější investice jsou daleko zajímavější obyčejné termínované vklady. Doporučení na ně ale by neměl člověk čekat, bez poplatku nejsou ani provize.

Jediná zaručená jistota u podílových fondů bez ohledu na druh fondů je, že jediný kdo má garantovaný výnos je podílový fond.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang