Investice do podílových fondů

Čím dál častěji slyším doporučení o investování do podílových fondů, jak na různých stránkách tak od finančních poradců. Bankovní spoření bude hluboko pod úrovní inflace a je to vyhazování peněz, musíte investovat. Ačkoli Banky slibují vyšší úrokové sazby na spořicích účtech, zúročení zdaleka nevyřeší rostoucí míru inflace.

Pokud už musí průměrný Čech investovat, aby jeho peníze neztratily na hodnotě, nebo aby mu k tomu důchodu něco zbylo, pravděpodobně jakožto laik bude muset sáhnout po tomto produktu. Je zrovna toto opravdu tak výhodný produkt?

Pro začátek trochu nudné teorie, podílový fond je druh kolektivního investování, přes který můžete investovat svoje těžce vydělané peníze bez obsáhlých zkušenosti s přímým investováním. Laicky řečeno, svěříte peníze odborníkovi, který bude za vás investovat a za to si vezme nějaké procento ať už vám vydělal nebo prodělal. Peníze do fondů vložíte zakoupením tzv. podílových listů a kdykoli můžete je odprodat fondu zpět a dostat tak hotovost. Hodnota podílových listů klesá, nebo roste ve stejném poměru jako majetek fondu, to znamená, že pokud se majetek fondu od doby zakoupení zhodnotil o 10%, vaše podílové listy budou odkoupeny o 10%  dráž a vy tím vyděláte.

Fondy si strhávají poplatky za zprávu investic a to ročně v procentech k objemu vaší investice (0,1-2%) a taky při nákupu, nebo prodeji podílových listů. Pokud se vám zdá, že nějaký poplatek je příliš nízký, nebojte se určitě to bude vykompenzováno těmi dalšími. Fondy se dělí na různé druhy podle toho do čeho investují. Například fondy peněžního trhu (investuji do státních dluhopisů) mají nejmenší riziko ztráty, ale také nejmenší zisk a opačně akciové fondy přináší šanci na vysoký zisk s vysokým rizikem. Poslední dobou už můžete najít fondy úplně na cokoli a s různou specializací nebo opačně různé smíšené fondy. Podílové fondy často zastřešují velké banky, můžete tedy investovat jednoduše na svojí pobočce. Můžete investovat jednorázově, nebo pravidelně menší částky. Investování do podílových fondů se doporučuje na delší časové období (zpravidla čím rizikovější, tím déle), ale odprodat podílové listy a ukončit tímto svoji účast můžete kdykoli a peníze máte do 15 dnů (často daleko dříve) doma.

Do OPF dle obecných doporučení můžete investovat z jakýchkoli důvodů, díky velké specializaci najdete rychle způsob investice, která je přímo pro vás. Můžete jednorázově investovat větší již naspořenou částku, v tom případě bych volil konzervativnější podílové fondy, ty vám zajistí stabilnější ač mírnější zhodnocení, u rizikových fondů bohužel téměř neexistuje stabilní zhodnocení a  tyto fondy vytvářejí pouze swingy (jejich cena jde nahoru a dolu, bez znatelnějšího trendu). Druhá možnost je pravidelné investování menších částek, to zajišťuje diverzifikaci rizika, i když je cena PL nízká, o to více jich nakoupíte. Ve výsledku tedy ani výraznější kolísání ceny neohrozí vaše portfolio. U pravidelných investic je vždy doporučená délka investice tak, aby se stihlo vyrovnat riziko a kolísání majetku fondu, u konzervativních fondů je to 1-2 roky a u rizikových minimálně 5 let a více.

Často můžete slyšet doporučení, že čím mladší člověk je, tím více by měl investovat do rizikových fondů a následně riziko s věkem zmenšovat. Díky tomu v mládi máte šanci většího zhodnocení a před důchodem máte větší šanci jistoty, že investice se neznehodnotí. Na tomto základu fungují i fondy životního cyklu, ty jsou určeny pro celoživotní pravidelné investice, a jejich riziko i zisk se zmenšuje s délkou investice. Pod tímto systémem najdete i nespočet jinak pojmenovaných „spoření“ na důchod od různých bank a pojišťoven. Pokaždé se jedná o obyčejné pravidelné investice do OPF, však s různými specifikacemi a dalšími poplatky pro společnost, která za Vás investuje do OPF.

V poslední době jsou podílové fondy velice doporučovány na úkor bankovních produktů, díky větší inflaci spoření v bankách je většinou prodělečné, a podílové fondy nabízí zajímavou alternativu s velkým výběrem tolerance rizika. Při investicích nad 6 měsíců Vám odpadá povinnost platit 15% srážkovou daň s příjmu a to je znatelná výhoda oproti bankovním produktům. Navíc nabízejí pro finanční poradce celkem zajímavé provize a s toho důvodu se můžete s nabídkami na tyto investice potkat celkem často. Předtím, než se rozhodnete investovat, prostudujte si ale všechny pro a proti a nenechte se zlákat na vysoké úroky, adrenalin z rizika, nebo na sladké řeči vašeho známého poradce.

Jelikož investování do podílových fondů zni velice lákavě a říkat si investor a dívat se z patra na kamarády s běžnými účty v bankách velice příjemně masíruje moje ego, začal jsem se zajímat také o tuto možnost zhodnocování naspořených peněz. Dle prodejců fondy v průměru vynášejí od 3-7% p.a., což zní velice lákavě, bohužel tyto průměry jsou počítány často z 50tiletých cyklů, jak ale bude vypadat moje investice za 5 nebo 8 let? U Jednorázových investic to jde spočítat velice jednoduše, co ale pravidelné investování? Abyste si mohli nasimulovat opravdovou výkonnost fondu na konkrétních datech je třeba porovnat celkovou vaši investici za daný časový úsek s poslední cenou a počtem všech nakoupených PL za dané období. Připravil jsem pro vás program pro takový výpočet v Excelu. Stačí zadat historické ceny daného fondu (volně stažitelné na webech fondu) za období, které vás zajímá, vložit poplatky fondu a vyjde vám zhodnocení, které vás tak zajímá.

Abych získal základní přehled o opravdové výkonnosti fondů, udělal jsem menší průzkum za vás. Vzal jsem 20 fondů (náhodně vybraných, dle možnosti získat historické data fondů) a vypočítal jejich výkonnost, kdybych investoval před 1, 2, 3, 5, 8 lety. Výsledky si můžete stáhnout zde, nebo v sekci Download.

Výsledky posuďte sami, upozorňuji ale, že se nejedná o žádný statisticky průměr, jsou to pouze reálné zhodnocení daných 100 nasimulovaných investic. Vzorek fondů je malý a malá je taky jeho výpovědní hodnota, můžeme ale díky tomu získat alespoň hrubý odhad jak to s tím zhodnocením je. Já osobně jsem ztratil zájem o tento způsob zhodnocení peněz.

V dnešní době je velmi oblíbeným nástrojem na investování platforma Portu. Investuje převážně do indexových fondů (ETF), kdy namísto aktivního řízení podílového fondu drahými manažery probíhá investování podle přesného algoritmu nezávisle na lidech.

Na rozdíl od klasických podílových fondů vyžadují ETF takřka minimální správu, což se samozřejmě příznivě promítá na dostupnosti pro investory

Konečné vyhodnocení?

Konzervativní fondy (peněžní trh, dlouhodobé dluhopisové, zajištěné) – jak jednorázové tak pravidelné investice z pohledu bilance Riziko-Zisk-Likvidita daleko zaostávají nad obyčejnými spořícími účty, kde i dnes můžeme najít 2 % reálné zhodnocení při nulovém riziku a okamžité likviditě. U konzervativních fondů můžeme být rádi za negarantované zhodnocení 1% s několikadenní likviditou.

Vyvážené fondy (dluhopisové, smíšené) – na jednorázové investice již příliš nestabilní a pravidelné investice mají pořád nezajímavé zhodnocení, při dobrém zvolení fondů to může být ale jediná zajímavá investice do OPF.

Rizikové, dynamické fondy (akciové, nemovitostní) – jednorázové investice do rizikových fondů je naprostý hazard a vaše úspěšnost je podobná nahodilému investování do akcii. Pravidelné investice sice sníží znatelně riziko a negativní zhodnocení není tak časté, adekvátního zisku se ale v rámci bilance Riziko-Zisk-Likvidita dočkáme jen stěží. Pro dlouhodobější investice jsou daleko zajímavější obyčejné termínované vklady. Doporučení na ně ale nečekejte, bez poplatku nejsou ani provize.

Jediná zaručená jistota u podílových fondů bez ohledu na druh fondů je, že jediný kdo má garantovaný výnos je podílový fond. A jaké jsou vaše zkušenosti s podílovými fondy? Jak dopadly vaše investice? Uvítám přesné příklady. Za upozornění na jakékoli chyby ve výpočtech budu velice rád, děkuji.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang