Salvador je první zemí s bitcoinem jako oficiální měnou, obyvatelé však protestují

salvador-bitcoin-2

Středoamerický stát získal celosvětové prvenství tím, že uzákonil bitcoin jako úřední měnu. Tento krok ovšem způsobil značný pokles hodnoty nejprodávanější kryptoměny a zároveň rozdmýchal různorodé emoce. Jak zavedení bitcoinu coby oficiální salvadorské měny probíhalo a jaké má toto rozhodnutí dopady?

7. září 2021 – to je den, který se navždy zapíše do historie jako den, kdy byla kryptoměna poprvé zákonem uznána jako oficiální platidlo. Středoamerický stát Salvador zavedl bitcoin jako oficiální měnu. O zavedení plateb bitcoinem rozhodla salvadorská vláda prezidenta Nayiba Bukeleho.

salvador-bitcoin1-1298033
Vláda slíbila každému uživateli bitcoiny za 30 USD.

Zavedení bitcoinu

Před samotným zavedením bitcoinu jako oficiální měny v Salvadoru nakoupila zdejší vláda na 400 jednotek této kryptoměny v hodnotě 20 milionů amerických dolarů.

Poté, co se bitcoin stal salvadorskou úřední měnou, záhy následoval svižný pokles jeho hodnoty; za 24 hodin oslabil zhruba o 19 %. Propad postihl i druhou největší kryptoměnu, ethereum.

Tohoto propadu ovšem využila salvadorská vláda tím, že zrealizovala další nákup bitcoinu: tentokrát se jednalo o 150 bitcoinů za přibližně 7 milionů dolarů.

TIP: Zisky z prodeje bitcoinu podléhají zdanění kryptoměn.

Rozporuplné reakce

Průzkumy mezi salvadorskými občany ukázaly, že se mezi nimi nachází mnoho odpůrců tohoto kontroverzního rozhodnutí. Okolo tisíce lidí se dokonce shromáždilo v hlavním městě, aby vyjádřilo svůj nesouhlas formou protestu – došlo při něm i na pálení pneumatik či použití pyrotechniky.

Nepřátelé bitcoinu coby oficiální měny tvrdí, že vládní kroky mohou vést k finanční nestabilitě a umožnění nezákonných transakcí.

Naproti tomu prezident Bukele upozorňuje na to, že používáním kryptoměny Salvadorci ušetří ročně 400 milionů dolarů na poplatcích za převody peněz ze zahraničí. Podle střízlivějšího odhadu BBC (který se opírá o údaje Světové banky) se však jedná spíše o částku okolo 170 milionů.

TIP: Bezpečným úložištěm pro kryptoměn je kupříkladu Crypto karta. Stejně jako peníze je třeba si kryptoměny chránit a ukládat na bezpečné místo, aby nedocházelo k podvodům a krádežím.

Zavedení bitcoinu jako oficiální měny provázelo mnoho komplikací.

Technické problémy

Uzákonění bitcoinu neproběhlo hladce ani po technické stránce. V den zavedení opakovaně docházelo k potížím se servery, které nebyly schopné unést nápor zájemců o registraci. Některé obchody zase nenabízely vládou podporovanou bitcoin peněženku.

Je také třeba podotknout, že ve skutečnosti se v Salvadoru dá platit bitcoinem pouze u hrstky obchodníků. Jedná se většinou o provozovny velkých nadnárodních korporací jako je Starbucks či McDonald’s. Není ovšem nemožné narazit třeba na kadeřnictví, kde může zákazník za nový sestřih zaplatit virtuální měnou.

Podle salvadorského zákona by měl platby bitcoinem umožňovat každý obchodník, který je k tomu dostatečně technicky vybaven.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang