Obavy ze zdražování energií – jaký je výhled

V posledních letech došlo k výraznému zvýšení cen energií. Tento trend se projevuje nejen na území České republiky, nýbrž v celé Evropě. Nárůst cen energií je způsoben několika faktory a má za následek zdražování. Jaký je budoucí výhled na ceny energií?

V poslední době se zdražování energií stává stále více znepokojujícím problémem. Je důležité, aby se vlády a podnikatelé snažili vyvinout strategie, které by snížily cenu energií. Jaký je výhled do budoucna?

Co ovlivňuje cenu energií?

Jedním z hlavních důvodů zdražování energií je rostoucí cena surovin, ze kterých je energie vyráběna. Tato situace je výsledkem vysokých poptávek po energetických surovinách na globálním trhu.

Dalším faktorem, který ovlivňuje zdražování energií, je nedostatečná úroveň technologií využívaných k výrobě a distribuci energie. Aby bylo možné dosáhnout efektivnějšího využití energie a snížit její cenu, je třeba investovat do moderních technologií.

Kromě toho je zdražování energií způsobeno také rostoucími náklady na její výrobu a distribuci. Vysoké náklady na výrobu a distribuci jsou způsobeny náklady na paliva, energii, pracovní síly a další.

Důvodem pro zdražování energií je také inflace.

Navzdory zdražování energií existují způsoby, jak se s ním vypořádat. Spotřebitelé by měli využívat alternativní zdroje energie, jako jsou solární panelové systémy nebo větrné turbíny, které jsou obecně levnější a efektivnější.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, tedy zelené energie, pomůže lidem ušetřit.

Z čeho se skládá cena energií?

Cena energií se skládá ze tří hlavních položek:

 • regulovaná část
 • neregulovaná část
 • daně

Do regulované části patří poplatky, které určuje a reguluje Energetický regulační úřad. Dodavatel ani distributor je nemohou ovlivnit. Stejně tak zákazníkovi nepomůže ani změna dodavatele.

Do regulované části patří tyto poplatky:

 • za distribuci
 • měsíční plat za příkon
 • za systémové služby
 • na obnovitelné zdroje
 • operátorovi trhu (OTE)

Do neregulované části patří cena silové elektřiny, která se skládá ze tří položek:

 • pevná měsíční cena
 • cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT)
 • cena elektřiny v nízkém tarifu (NT)

Neregulovanou část může ovlivnit dodavatel. Stejně tak si může odběratel vybírat svého dodavatele podle cen elektřiny státem neregulované.

Kdo stanovuje cenu energií?

Ceny elektřiny mají více části. První z nich, cenu za dopravu elektřiny, stanovuje ERÚ cenovými rozhodnutími na základě dokladů předložených provozovateli sítí. Pravidla pro stanovení těchto cen jsou předem určena energetickou legislativou.

ERÚ také stanovuje cenu systémových služeb, cenu za činnosti Operátora trhu s elektřinou a výši příspěvku k ceně elektřiny na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Cenu silové elektřiny stanovuje volně každý obchodník sám.

Výše daní je pak určena státem.

Tarify elektřiny – distribuční sazba

Cena elektřiny může být počítaná ve vysokém (dražším) tarifu nebo nízkém (levnějším) tarifu. Podle toho by měl mít zákazník nastavenou distribuční sazbu elektřiny.

Jednotarifní sazba znamená, že je stejná cena za elektřinu po celý den. U dvoutarifní sazby se cena za elektřinu v průběhu dne mění z vysokého tarifu na nízký. Pro dvoutarifní sazbu se také používá označení noční proud.

Díky dvoutarifní sazbě, resp. nízkému tarifu platí zákazník několik hodin denně za elektřinu méně. Proto se nízký tarif nazývá jako levný tarif

Distribuční sazby pro domácnosti vždy začínají písmenem D. Nejčastější sazbou je sazba D02d (jednotarifní sazba s malou spotřebou) nebo D025d (dvoutarifní sazba s běžnou spotřebou).

Otazníky kolem cen i dodávek plynu

Jakékoli předpovědi je třeba formulovat i přijímat rezervovaně. Mezinárodní vztahy jsou napjaté a nikdo nedokáže odhadnout, co k čemu na poli dodávek energií dojde.

Budoucnost cen energií je velmi nejistá. Ceny energií jsou ovlivněny mnoha vnějšími faktory, včetně cen surovin, politické situace, klimatických změn a technologických pokroků.

V poslední době se ceny energií na celém světě mění, a to jak nahoru, tak dolů. V současnosti se díky technologickým inovacím a vyššímu důrazu na ekologii objevují nové alternativní zdroje energie, jako jsou fotovoltaické panely, větrná energie a geotermální energie.

Tyto zdroje energie mají potenciál zlevnit ceny spotřebované energie.

Kromě toho budoucnost cen energií také závisí na tom, jak se bude vyvíjet poptávka po energiích. Pokud se poptávka po energiích bude zvyšovat, pravděpodobně dojde k růstu cen. Naopak, pokud se poptávka po energiích sníží, ceny budou pravděpodobně klesat.

Nicméně odborníci očekávají, že by se situace ohledně cen energií mohla již brzy stabilizovat.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang