Akcie a akciové trhy – co jsou, druhy, burza

do-ceho-se-vyplati-investovat-1-1024x675-4913395

Akciový trh je veřejnosti znám jako svět spekulací a přijímání rizik s nadějí na obrovský zisk, tak jak byl zobrazen v hollywoodském filmu Wallstreet. Je místem, kde začala Velká hospodářská krize dvacátých a třicátých let 20. století, a dodnes slouží jako barometr každé moderní ekonomiky.

Formálněji řečeno, akciový trh je trhem, kde se obchoduje s akciemi, dluhopisy, jinými akciovými nástroji a jejich deriváty. Obchod organizují burzy cenných papírů a makléři, kteří vystupují jako jejich členové. Akciové trhy jsou pro investory místem, kde mohou získat či prodělat peníze, a pro emitující společnosti představují zdroj peněžních prostředků potřebných pro podnikatelský růst.

 • největšími burzami cenných papírů na světě jsou v současné době NYSE Euronext a NASDAQ OMX ve Spojených státech a Tokijská burza cenných papírů. Existuje také pražská burza.
 • denní obrat celosvětového akciového trhu se pohybuje okolo 250 miliard amerických dolarů,
 • Černé pondělí, které nastalo dne 19. října 1987, představuje největší jednodenní procentní propad v historii akciových trhů, jenž dosud nebyl zásadním způsobem vysvětlen,
 • rychlý hospodářský růst Číny se odráží v silném postavení Šanghajské a Šenženské burzy cenných papírů ve světové vrcholné desítce,
 • v srpnu 2010 dosáhl tržní obrat Šanghajské burzy cenných papírů dvou a půl násobku burzy NYSE Euronext v Evropě, přestože NYSE má vyšší tržní kapitalizaci.

Po celá desetiletí je fungování akciových trhů symbolem kapitalismu a v dobách finančních turbulencí se dostávají do středu zájmu médií. Pro mnoho lidí je myšlenka působení na akciových trzích spojena s obchodováním na burzách cenných papírů a s rychlými zisky či ztrátami.

Na burzách cenných papírů se obchoduje s akciemi společností známých z každodenního života, např. telefonních operátorů či výrobců automobilů, a tak si někteří lidé mohou myslet, že pochopit trh je pro individuálního začínajícího investora do akcií relativně jednoduché.

Každý den se média po celém světě snaží vysvětlit síly ovládající pohyby cen akcií. Je příznačné, že nejlepší výklad bývá podán až poté, co se odehrály vlastní skutečnosti. Z fundamentálního hlediska jsou pohyby cen způsobeny tržním očekáváním spojeným s dynamikou ekonomického růstu a příjmů společností, inflací a úrokovými sazbami.

Při analýze situace na akciovém trhu je třeba vzít v úvahu takové faktory, jako jsou ceny ropy a dalších energetických komodit, stabilita politického prostředí a takové případné události, jako jsou teroristické činy a válka.

Akciové trhy

Burza cenných papírů označuje soubor burz a platforem, na kterých probíhá nákup a prodej veřejně obchodovaných akcií (známých také jako akcie). Slouží jako trh, na kterém investoři obchodují s vlastnictvím různých veřejně obchodovaných společností.

Zde jsou uvedeny některé základní aspekty akciových trhů:

 1. Burzy cenných papírů: Burzy cenných papírů jsou hlavními tržišti pro obchodování s akciemi. Mezi známé příklady patří newyorská burza cenných papírů (NYSE) a burza NASDAQ ve Spojených státech, londýnská burza cenných papírů ve Velké Británii a tokijská burza cenných papírů v Japonsku. Burzy usnadňují kótování a obchodování s akciemi, zajišťují transparentnost, likviditu a spravedlivé ceny.
 2. Kótované společnosti: Veřejně obchodované společnosti nebo společnosti, které se rozhodly kótovat své akcie na burzách, nabízejí investorům vlastnické podíly. Společnosti se mohou rozhodnout vstoupit na burzu, aby získaly kapitál pro růstové příležitosti, splatily dluhy nebo poskytly stávajícím akcionářům příležitost prodat své akcie.
 3. Akciové indexy: Akciové indexy jsou měřítka, která měří výkonnost skupiny akcií reprezentujících určitý trh nebo odvětví. Příkladem jsou indexy S&P 500, Dow Jones Industrial Average a FTSE 100. Tyto indexy poskytují přehled o celkovém vývoji trhu a slouží jako referenční bod pro investory a správce fondů.
 4. Mechanismy obchodování: Akciové trhy využívají různé obchodní mechanismy, včetně aukčních systémů a elektronických platforem. V systémech založených na aukcích podávají kupující a prodávající příkazy přímo na burze a obchody jsou realizovány na základě dynamiky nabídky a poptávky. Elektronické platformy propojují kupující a prodávající elektronicky, což usnadňuje rychlé a automatizované párování příkazů.
 5. Faktory ovlivňující ceny akcií: Ceny akcií mohou být ovlivněny řadou faktorů, jako jsou ekonomické podmínky, trendy v jednotlivých odvětvích, výkonnost společností, geopolitické události a nálada investorů. Tyto faktory často vedou k volatilitě a poskytují investorům příležitosti k zisku nebo ztrátám.
 6. Investiční strategie: Investiční strategie: Investoři při účasti na akciovém trhu používají různé strategie. Mezi běžné přístupy patří dlouhodobé investování (nákup a držení akcií po delší dobu, sázka na růst společnosti), hodnotové investování (identifikace podhodnocených akcií) a denní obchodování (nákup a prodej akcií během jednoho obchodního dne).
 7. Akciové indexy a ekonomické zdraví: Výkonnost akciového trhu se často používá jako barometr celkového ekonomického zdraví. Býčí trhy (rostoucí ceny) jsou obecně spojovány s hospodářským růstem, zatímco medvědí trhy (klesající ceny) mohou naznačovat hospodářský pokles. Výkonnost akciového trhu však ne vždy dokonale odráží celkovou ekonomiku.

Je důležité si uvědomit, že investování do akcií s sebou nese rizika, včetně možnosti ztráty kapitálu. Obecně se doporučuje provádět důkladný průzkum, vyhledat odbornou radu a diverzifikovat investice do různých aktiv, aby se rizika zmírnila.

Proč obchodovat s akciemi?

Obchodování s akciemi může být lukrativní investiční možností z několika důvodů. Zaprvé umožňuje jednotlivcům potenciálně generovat značné zisky prostřednictvím zhodnocení kapitálu. Nákup akcií za nižší cenu a jejich prodej za vyšší cenu může přinést značné finanční zisky.

Obchodování s akciemi navíc poskytuje možnosti diverzifikace. Investováním do různých společností z různých odvětví mohou jednotlivci rozložit své riziko a potenciálně snížit ztráty v případě špatného výkonu jedné akcie.

Obchodování s akciemi také poskytuje investorům vlastnický podíl ve společnosti, který je opravňuje k určitým právům společnosti, jako je hlasování o důležitých rozhodnutích nebo případné obdržení dividend.

Akciové trhy navíc obvykle nabízejí likviditu, což investorům umožňuje snadno nakupovat a prodávat akcie a v případě potřeby je rychle přeměnit na hotovost.

A konečně, obchodování s akciemi poskytuje jednotlivcům příležitost podílet se na růstu slibných podniků, čímž podporuje inovace a ekonomiku jako celek.

Je však důležité si uvědomit, že obchodování s akciemi s sebou nese rizika, a jednotlivci by měli provést důkladný průzkum, vyhledat odbornou radu a pečlivě zvážit své finanční cíle a toleranci k riziku, než se pustí do obchodování.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang