Banky a nebankovní instituce se připojují k Milostivému létu – které to jsou?

milostive-leto

Milostivé léto je jednorázová a dle mnohých neopakovatelná příležitost, jak se rychle a bezbolestně zbavit narůstajících exekucí z původních mini dluhů. K převážně státním a veřejným subjektům, u nichž mohou dlužníci požádat o odpuštění svých závazků, se nově a dobrovolně přidávají i některé banky a nebankovní společnosti. Jaké to jsou?

Dosud se milostivé léto týkalo jen dluhů zdravotním pojišťovnám, státním podnikům, fondům a příspěvkovým organizacím, nebo Českému rozhlasu a televizi. Jak stanovila novela zákona o exekucích z července 2021, tj. zákona č. 286/2021 Sb.

TIP: Dlužníkům může ve složitých životních situacích ulehčit půjčka v exekuci. Jsou to většinou malé půjčky nebo SMS půjčky, pro jejichž získání není potřeba náhled do registru dlužníků. Jsou známé jako půjčky bez registru. S výběrem vhodné půjčky pomůže NavigátorÚvěrů.cz.

Exekuce se týkají převážně neuhrazených pokut za jízdu na černo, nezaplacený nájem obecního bytu, neuhrazené koncesionářské poplatky nebo poplatky za odvoz komunálního odpadu. O odpuštění dluhů a rostoucích úroků mohly dosud požádat jen dlužníci, jejichž věřitelem je veřejnoprávní subjekt, zároveň nejsou v insolvenci, nevyužívají půjčku v insolvenci a jejich exekuce je vedena soudním exekutorem.

Nyní se k veřejnoprávním institucím přidávají na dobrovolné bázi také některé banky a nebankovní společnosti. Mezi nimi se nacházejí Moneta, Komerční banka včetně dceřinných společností Essox a Stavební spořitelna Modrá Pyramida, Home Credit, Air Bank, Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny.

Mnoho z těchto institucí se k milostivému létu a jeho pravidlům a podmínkám postavilo po svém. Zatímco u veřejnoprávním subjektů je rozhodující uhradit do konce ledna 2022 jistinu dluhu a poplatky exekutorovi navýšené o DPH (což činí 908 Kč), bankám mnohdy stačí splatit pouze jistinu.

milostive-leto-odpusteni-pokuty-8003466
O odpuštění úroků z prodlení úhrady pokuty za jízdu MHD bez platné jízdenky mohou dlužníci požádat během Milostivého léta.

Komerční banka, Essox a Stavební spořitelna Modrá Pyramida žádá pouze jistinu dluhu

Takové podmínky si klade Komerční banka a její dceřiné společnosti. Odpuštění rostoucích úroků se týká hypoték KB, kontokorentu, úvěrů ze stavebního spoření, podnikatelských a spotřebitelských úvěrů. Navíc lze o odpuštění zažádat až do konce února 2022, tedy o měsíc déle, než trvá standardní milostivé léto.

Moneta si určuje vlastní podmínky

Moneta Money Bank si podmínky upravila dle svého uvážení. Není pro ni rozhodující, zda je dlužník v exekuci či nikoli. Podstatné je, aby byl dlužník v prodlení se splátkami více než 90 dní (datováno k poslednímu říjnu) a sankce budou odpuštěny.

Musí být ovšem splacena jistina dluhu a obchodní úroky do sedmi let. Odpuštění se týká nezajištěných úvěrů a nevztahuje se na lidi v exekuci nebo insolvenci.

milostive-leto-zbaveni-se-dluhu-4364743
Moneta si určila vlastní podmínky, ovšem o benevolenci nouze není.

Home Credit se drží pravidel milostivého léta

Společnost Home Credit se podmínkám milostivého léta nikterak nevymyká. Drží se stanovených pravidel a pro odpuštění dluhů stačí uhradit 908 korun (jistina dluhu včetně poplatků exekutorovi). Poté bude podán návrh na zastavení exekuce. Jistina dluhu však musí být splacena v maximálně třech splátkách.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang