Systém finanční páky – definice, vzorec pro výpočet

financni-paka

Systém finanční páky je velmi zajímavým nástrojem, jehož služeb lze využívat při obchodování s některými typy aktiv. Díky pákovému efektu může obchodník kontrolovat několikanásobně hodnotnější pozici, než je cena investovaného kapitálu.

Obsash článku

Co je to finanční páka?

Systém finanční páky

Výpočet finanční páky

Nevýhody pákového efektu

Margin call

S pákovým obchodováním se pojí možnost vysokých zisků stejně jako nemalé riziko. Co to je finanční páka, jak funguje a jak ji využívat při tradingu?

Při obchodování s nástroji CFD stačí poskytnout zálohumarži (margin) dosahující jen části nominální hodnoty aktiva.

Pákový efekt vyplývá z použití cizího kapitálu jako zdroje financování při investování. V angličtině se říká finanční páce leverage.

Co je to finanční páka?

Investoři používají pákový efekt ke znásobení své kupní síly na trhu. Společnosti využívají pákový efekt k financování svých aktiv – namísto emise akcií k získání kapitálu mohou společnosti využít dluh k investicím do obchodních operací ve snaze zvýšit hodnotu pro akcionáře.

Využití finanční páky k ovládání většího množství aktiv (půjčováním peněz) způsobí, že je možné dosáhnout vyššího zhodnocení peněz, což může být krok k tomu, aby se člověk stal rentiérem. To znamená, že s finanční pákou:

  • zvýšení hodnoty aktiv bude mít za následek větší zisk z peněžních investic vlastníka
  • pokles hodnoty aktiv bude mít za následek větší ztrátu peněžních prostředků vlastníka

Velikost zisku (respektive ztráty) záleží na tom, jak je finanční páka nastavena. To určuje obchodník, když otevírá investiční pozici po té, co se rozhodne, do čeho investovat.

co-je-financni-paka-9546216
Díky finanční páce lze kontrolovat několikanásobně větší obchodní pozice.

Systém finanční páky

Pákový efekt je využití dluhu (vypůjčeného kapitálu) k realizaci investice nebo projektu. Výsledkem je znásobení potenciálních výnosů z projektu. Pákový efekt zároveň znásobí potenciální riziko poklesu v případě, že se investice nevydaří.

Finanční páku používají jak investoři, tak společnosti. Investoři využívají pákový efekt k výraznému zvýšení výnosů, které mohou z investice získat. Pákový efekt pro své investice využívají pomocí různých nástrojů včetně opcí, futures a maržových (margin) účtů. S pákovým efektem lze obchodovat u online brokerů, jako jsou například XTB či eToro.

Společnosti mohou využívat pákový efekt k financování svých aktiv. Jinými slovy, namísto emise akcií k získání kapitálu mohou společnosti využít dluhové financování k investicím do obchodních operací ve snaze zvýšit hodnotu pro akcionáře.

Investoři, kterým nevyhovuje přímé využití pákového efektu, mají řadu možností, jak k němu přistupovat nepřímo. Mohou investovat do společností, které využívají pákový efekt v rámci běžného podnikání k financování nebo rozšíření provozu – aniž by zvýšily své výdaje.

Výpočet finanční páky

Margin je speciální druh pákového efektu, který zahrnuje použití stávající hotovosti nebo cenných papírů jako zástavy ke zvýšení kupní síly na finančních trzích. Margin umožňuje půjčit si peníze od makléře za pevnou úrokovou sazbu na nákup cenných papírů, opcí nebo futures kontraktů v očekávání značně vyšších výnosů.

Margin tak obchodník může použít k vytvoření pákového efektu, čímž zvýší svou kupní sílu – například pokud by kolaterál potřebný k nákupu cenných papírů v hodnotě 10 000 CZK činil 1 000 CZK, pak má obchodník margin 1:10 (a 10x pákový efekt).

Jinými slovy, finanční páka představuje vztah marže k nominální hodnotě transakce. Jestliže se podle specifikace kontraktu požaduje 1 % marže, maximální páka v tomto případě činí 1/100.

vypocet-financni-paky-7362971
Pákový efekt se využívá například při obchodování s akciemi.

Nevýhody pákového efektu

Pákový efekt je mnohostranný a složitý nástroj. Teorie zní skvěle a ve skutečnosti může být použití pákového efektu ziskové, avšak může pochopitelně dojít i k výrazné ztrátě. Pokud investor použije pákový efekt k investici a investice se vyvíjí proti investorovi, jeho ztráta je mnohem větší, než kdyby páku nevyužil.

Z tohoto důvodu by se začínající investoři měli pákovému efektu raději vyhýbat, dokud nezískají více zkušeností. Lepší pro ně pravděpodobně bude rozhodnout se pro nákup bez finanční páky.

Margin call

V případě, že úroveň marže (margin) klesne na nastavenou hranici, pak je automaticky uplatněn tzv. margin call, kdy se v danou chvíli uzavírá nejztrátovější pozice obchodníka.

Stručně řečeno, mechanismus finanční páky umožňuje obchodovat s kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) se značně vyššími nominálními hodnotami, než činí skutečný fyzický vklad na obchodním účtu investora. To umožňuje převzít významně vyšší finanční riziko než v případě konvenčnějších nástrojů, například akcií.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang