Nejlepší spoření pro děti – srovnání

Děti jsou nejen radost, ale i starost. Každý rodič chce jistě pro své děti jen to nejlepší. Našetřené peníze se budou dětem hodit na studium, zařizování vlastního bydlení či koupi auta. Rodiče by se měli již v jejich útlém věku zamyslet nad vhodným výběrem spoření. Jaké spoření vybrat, aby nejlépe vyhovovalo stanoveným požadavkům?

Nejdříve je vhodné si ujasnit, kolik peněz bude cílem naspořit a za jakým účelem se budou spořit. Většina rodičů zvolí stavební spoření. Tím však možnosti zdaleka nekončí. Spořit pro zhodnocení peněz je možné na spořicí účet, termínovaný vklad nebo peníze ukládat do životního pojištění.

Poohlédnout se lze také po podílových fondech. Podstatné je uvědomit si, že nikdy není pozdě začít odkládat stranou nějaké peníze pro děti a zjednodušit jim tím start dospělého života.

Způsobů, jak spořit dětem, je velké množství. Při rozhodování je potřeba zvážit dobu, po kterou chce klient spořit, výši ročních poplatků a vázanost financí, spojenou s možností peníze vybrat za poplatek předčasně. Vybraný produkt by měl klientovi po všech stránkách vyhovovat.

Stavební spoření

Jedním z nejčastějších způsobů spoření pro děti je klasické stavební spoření. Pokud má rodič možnost spořit dětem měsíčně spíše nižší částky, nemusí být stavební spoření pro děti špatným řešením. Nicméně aby se spoření vyplatilo a bylo výnosné, je potřeba dodržet několik zásad.

Stavební spoření je produkt, který nabízí zhodnocení vložených peněz a jejich následné možné využití na stavbu či opravu nemovitosti. Na začátku se sjednává částka, kterou si klient přeje naspořit.

Některé bankovní společnosti si navíc účtují poplatek za sjednání spoření. Ten se většinou pohybuje ve výši jednoho procenta z cílové částky. Další velmi častý poplatek je ten za vedení účtu, který se nejčastěji pohybuje kolem 300-400 Kč ročně.

Tento druh spoření se zakládá na dobu šesti let a po toto stanovené období nelze peníze bez dalších poplatků a sankcí vybrat. Následující nabídky od bankovních společností patří mezi nejlepší spoření pro děti 2023.

Stavební spoření pro děti – srovnání dle výše poplatků za vedení:

  • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. – 300 Kč ročně
  • MONETA, stavební spořitelna – 324 Kč ročně
  • Česká spořitelna a.s. – 325 Kč ročně
  • Raiffeisen stavební spořitelna – 328 Kč ročně
  • ČSOB stavební spořitelna – 360 Kč ročně

Pokud chce klient výsledný výnos maximalizovat, může získat tzv. státní podporu, která činí 10 % z částky, jež je za daný rok naspořena. Nicméně je potřeba mít na paměti, že se její získání pojí s určitými pravidly. Na plnou podporu od státu v hodnotě 2000 Kč lze dosáhnout pouze v případě, že naspořená roční částka činí alespoň 20 000 Kč.

Pro dosažení plné státní podpory není nutné spořit každý měsíc stejnou částku, je možné spořit i nepravidelně různě vysoké částky, nebo dokonce provést pouze jeden vklad ročně. Nicméně by pro dosažení podpory měl vklad obsahovat nejen zmíněných 20 000 Kč, ale i finance navíc, které slouží k zaplacení poplatků bance.

Je potřeba ještě dodržet, aby peníze na spoření byly uloženy vždy před koncem daného roku. Pokud by to tak nebylo, zanikal by v tomto roce nárok na získání státní podpory. Peníze je dobré posílat na spoření s časovou rezervou a počítat se standardní lhůtou bankovního převodu.

Bankovní společnosti po ukončení stavebního spoření dokážou nabídnout i úvěr ze stavebního spoření, kterým lze financovat například stavbu či opravu nemovitosti. Není ovšem klientova povinnost tuto možnost využít. Ten například může smlouvu vypovědět nebo ji ukončit na dohodu.

Termínovaný vklad

V případě již nakumulovaného většího obnosu peněz, který má klient k dispozici a nepotřebuje ho po nějakou delší dobu, přichází na řadu termínovaný vklad. Ten je specifický tím, že daný obnos peněz se po předem sjednanou dobu nesmí bez sankcí vybrat. Peníze takto uložené se zhodnocují podle úrokové sazby, kterou banka nabízí.

Naspořené peníze se zpravidla vyplácí po ukončení dohodnuté lhůty vkladu. Většinou je pro termínovaný vklad potřeba mít u dané banky sjednaný běžný účet, na který se zúročené peníze zašlou. Výška výnosu bude záviset na částce, kterou se klient rozhodne vložit na termínovaný vklad. Čím je částka vyšší, tím se zvyšuje výnos.

Výhodou termínovaného vkladu je pevně stanovená úroková sazba po celou zvolenou dobu spoření, která se v závislosti na situaci na trhu pohybuje od 2-7 %. Našetřené peníze pro děti je tak možné prostřednictvím termínovaného vkladu bez rizika zhodnocovat, a to s poměrně dobrým výnosem.

Navíc je tento typ vkladu pojištěn ze zákona v plné výši až do částky 100 000 EUR, takže se není potřeba ničeho obávat. Vzhledem k aktuální situaci s výší úrokových sazeb je termínovaný vklad jedním z nejlepších spoření pro děti roku 2023.

Spořicí účet pro děti

Co dokáže nabídnout další forma spoření, tedy dětský spořicí účet? Některé banky nabízí takzvané startovací dětské spořicí účty. Výhodou je, že lze vkládat libovolné částky nepravidelně a s prostředky nakládat dle libosti kdykoliv.

Spořicí účet pro děti je vhodný pro zhodnocování peněz z brigád nebo kapesného, které by děti jinak rychle utratily. Nevýhodou spořicích účtů je to, že se výše úroku může měnit podle situace na trhu. Neexistuje tedy jistota, že úrok, který byl k dispozici při zakládání spořicího účtu, zůstane stejný i za rok nebo dva.

Nicméně vlastní účet a dětské spoření dokáže naučit malé ratolesti zodpovědnosti a vnímání hodnoty peněz. Spoření dětem umožní na dětském investičním účtu sledovat svoje finanční prostředky a našetřit si na věci, na které jim běžně kapesné nestačí. O spořicím účtu pro děti lze také uvažovat i jako o způsobu, jak uchránit finance před inflací.

Podílové fondy

Podílové fondy, na rozdíl například od stavebního spoření, dokážou přinést vyšší výnos a jsou dlouhodobějším způsobem, jak spořit dětem. Jedná se o jakýsi soubor majetku, který zakládá a spravuje investiční společnost. Součástí fondu jsou podílové listy, jejichž vlastníkem je podílník fondu. Fond investuje do akcií nebo dluhopisů a veškeré výnosy i ztráty se dělí mezi investory.

Zatím méně známý je otevřený investiční podílový fond. Podle odborníků na finance je právě tento fond nejlepší možností pro průběžně vysoké zhodnocení peněz. Podílové fondy se vyplatí především při dlouhodobém spoření, kde se zisk může pohybovat až kolem 7 %. Rodiče mohou peníze pro děti investovat již od narození a očekávat zajímavý výnos.

Nicméně jak již bylo zmíněno, podílníci fondu se podílí nejen na ziscích, ale i ztrátách, a vysoký výnos tedy bývá vykoupen kolísáním hodnoty. Proto je potřeba hned při prvním kolísání nepanikařit a investici hned nerušit.

Životní pojištění

V případě investičního životního pojištění se jedná spíše o investování než spoření. Kromě pojistné ochrany zhodnocuje i volné prostředky. Zásadním negativem tohoto finančního produktu je nemožnost jeho zrušení nebo předčasného výběru peněz. Člověk by se totiž připravil o značnou část úspor. Nejedná se tedy o nejlepší spoření pro děti.

Navíc jsou investice do životního pojištění často spojeny s vysokými poplatky a náklady, které snižují konečné výnosy. Peníze pro děti se dají spořit efektivněji, například prostřednictvím již zmíněných možností.

Nejlepší spoření pro děti 2023

Z výše uvedených informací vyplývá, že pro osoby s průměrnými příjmy zůstává ideálním finančním zabezpečením pro děti stavební spoření. Musí však být dodrženy podmínky pro získání státní podpory, jinak je výnos téměř zanedbatelný.

Termínované vklady jsou vhodné pro osoby, které již mají k dispozici kapitál, který mohou po sjednanou dobu postrádat. Zejména v období, kdy se úrokové sazby drží vysoko, se jedná o zajímavý investiční produkt pro budoucnost dětí.

Podílové fondy jsou typické vyšším výnosem, ale i rizikem spojeným s kolísáním výnosu. Výhodou je, že je lze dětem založit již po narození a získat tak zajímavý výnos. Naopak investice do životního pojištění jsou spíše méně výhodné, zvláště kvůli výši poplatků.

Ačkoliv chce klient spořit pro děti, je dobré zvážit, zda není lepší investici napsat na jednoho z rodičů. Vhodné je to zejména tehdy, když je rodič nucen s penězi manipulovat. Pokud je spoření napsané na dítě, může to být v případě výběru financí komplikace. Je dobré vybrat nejvýhodnější spoření pro děti a zároveň i jejich rodiče.

Nejvýhodnější spoření pro děti

V České republice je stále velmi oblíbené stavební spoření, nicméně jeho výnosnost je silně závislá na získání státní podpory. Za zmínku jistě stojí termínovaný vklad, který také nabízí možnost dlouhodobější investice s velmi zajímavým výnosem a patří mezi nejvýhodnější spoření pro děti.

Pokud ale není k dispozici dostatečné množství peněz pro investování, vyplatí se vyhledat si srovnání stavebního spoření pro děti a zaměřit se na něj. Za zmínku také jistě stojí založení dětského investičního účtu.

Proč spořit dětem?

Jako rodiče máme povinnost plánovat budoucnost svých dětí. Spoření peněz nyní může našim dětem pomoci připravit se na vše, co jim život v budoucnu přinese. Spoření a investování lze využít jako účinný finanční nástroj, který pomůže zajistit dětem vzdělání, jejich budoucí potřeby v oblasti bydlení, a dokonce jim pomůže spořit na důchod.

Jedním z největších darů, které můžeme svým dětem dát, je možnost připravit se na budoucnost. Pokud nebudeme mít prostředky stranou, mohou se naše děti později v životě ocitnout v obtížné finanční situaci. Mít založený spořicí účet nebo jiné investice jim může pomoci vyrovnat se s nečekanými náklady nebo změnami životního stylu.

Mít zajištěné budoucí úspory našich dětí může také pomoci ochránit je v budoucnosti. Život má své vzestupy a pády a možnost spolehnout se na pohotovostní fond může v náročných dobách přinést klid. Může také pomoci zabránit tomu, aby naše děti příliš utrácely nebo se příliš zadlužily.

Investování může být obzvláště účinným nástrojem, který vašim dětem pomůže plánovat budoucnost. Akcie, dluhopisy a podílové fondy mohou sloužit k hromadění bohatství, které bude k dispozici mnohem později. Síla složeného úročení bude fungovat ve váš prospěch, pokud začnete včas a budete pravidelně přispívat. To může být skvělý způsob, jak zajistit, aby vaše děti měly finanční jistotu, pokud se rozhodnou vydat se na vlastní dráhu.

Finanční plán pro budoucnost vašich dětí může být nakonec neocenitelným přínosem. Zajistí vám klid nyní a finanční jistotu v pozdějším životě. Pamatujte, že čím dříve začnete, tím lépe na tom vaše děti budou.

Jak správně šetřit?

Spoření peněz pro děti je chytrý způsob, jak u nich budovat finanční gramotnost a jak je naučit, aby jejich peníze časem rostly. Když se děti brzy vydají na cestu k finančnímu zabezpečení, vytvoří si dobré návyky. Zde je několik tipů, které vám pomohou naučit děti šetřit peníze zábavnou a poutavou formou.

  • Vytvořte plán spoření: Vytvořte základní spořicí plán, který mohou vaše děti dodržovat. Vysvětlete jim, jak mohou různé typy spořicích účtů pomoci jejich penězům rychleji růst. Poskytněte jim jasné pokyny, kolik mají spořit, a sledujte jejich pokroky v průběhu času.
  • Stanovte si cíl: Povzbuďte děti, aby si vymyslely cíl spoření, na jehož dosažení mohou pracovat. Může to být nová hračka nebo hra. Pomozte jim vytvořit časový plán, do kdy by ho chtěly dosáhnout. Oslavte s nimi, když svého cíle dosáhnou.
  • Udělejte si z toho zábavu: Buďte kreativní a udělejte si z šetření peněz zábavu. Stanovte jim měsíční kapesné, nechte je vybrat si pokladničku nebo nádobu na peníze nebo jim poskytněte pobídky k dodatečnému spoření.
  • Využijte technologie: Využijte digitální řešení, která dětem spoření usnadní. Hledejte aplikace nebo nástroje internetového bankovnictví, které pomáhají sledovat pokrok při plnění cílů a nabízejí odměny při spoření.
  • Jděte příkladem: Jděte svým dětem příkladem tím, že budete praktikovat to, co hlásáte. Ukažte jim na příkladu, jak sestavovat rozpočet, spořit a investovat. Pokud nepůjdete příkladem, je nepravděpodobné, že se budou vašimi radami řídit.

Spoření peněz pro děti je důležitou součástí výuky finanční gramotnosti. Dodržováním těchto tipů můžete dětem pomoci naučit se šetřit peníze způsobem, který je zábavný a poutavý.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang