Rodinné úspory – dluhopis, akcie, bitcoin, podílový fond

Rodinné úspory jsou důležitou součástí finančního plánování. Vzhledem k tomu, že životní náklady neustále rostou, je důležité stanovit si priority spoření a vytvořit si správný rozpočet. S trochou plánování a disciplíny lze díky úsporám zajistit zdravou finanční budoucnost. Jak na rodinné úspory?

Co znamení spořit?

Šetření peněz je součástí života, kterou většina z nás dobře zná. Kromě dodržování rozpočtu a stanovování finančních cílů může pomoci zajistit finanční zabezpečení v dlouhodobém horizontu. Jaká je však přesná definice spoření?

Definice spoření může být velmi jednoduchá: každý měsíc si odkládáte část svých příjmů stranou pro budoucí použití. Tyto peníze se obvykle neutrácejí a cílem je ušetřit je tak, aby mohly být použity později. Může se jednat buď o krátkodobý cíl, jako je spoření na dovolenou, nebo o dlouhodobý cíl, jako je odchod do důchodu.

Tím, že si každý měsíc odkládáte část peněz na spořicí účet, se připravujete na případná finanční překvapení nebo změny v průběhu života. Stanovení cílového počtu úspor a sledování pokroku vám pomůže udržet se na správné cestě za svými spořicími cíli.

Šetření peněz je součástí života, kterou většina z nás dobře zná

Spoření peněz může být pro někoho obtížné, z dlouhodobého hlediska se však vyplatí. Vytvořením rozpočtu, omezením zbytečných výdajů, využíváním slev a akčních nabídek a nastavením spořicího plánu lze měsíčně ušetřit potřebné peníze.

Kromě samotného spoření je dobré přemýšlet i nad investováním části svých peněz. Investování do akcií, dluhopisů nebo kryptoměn může generovat vyšší příjem a časem i zvýšit úspory.

Investování s sebou samozřejmě nese určité riziko, proto je důležité si před investováním udělat průzkum a porozumět všem možným důsledkům. U začátečníků v oblasti investování je dobré, když se poradí s finančním poradcem.

Sedm tipů, jak začít spořit

Peníze se snaží ušetřit každý. Ne každému se to však daří. Když člověk ví, jak na to, nemusí to být tak složité, jak se zdá. Níže jsou uvedeny některé tipy, jak lépe spořit:

 • Zůstat odolný vůči impulzivním nákupům – impulzivní nákupy stojí peníze a mohou narušit schopnost plánovat a dělat pořádek ve financích. Než si člověk něco koupí, měl by se zamyslet nad tím, jestli to opravdu potřebuje.
 • Používat peníze moudře – před tím, než si člověk něco koupí, měl by se zamyslet, jak by mohl peníze lépe utratit. Místo utrácení všech peněz za nepotřebné věci je lepší uvažovat o investování do něčeho, co poskytne lepší zisk.
 • Sledovat rozpočet – kontrola příjmů a výdajů je klíčem k úspěšnému spoření. Kdo chce spořit, měl by si vytvořit rozpočet a pečlivě sledovat své výdaje.
 • Snažit se ušetřit co nejvíce peněz – při nákupu věcí hledat slevy a akční ceny. Ušetřit peníze lze i tím, když bude člověk objednávat zboží ve větším množství nebo se pokusí najít společnosti, které nabízejí nejlepší ceny.
 • Investovat – investování je jednou z nejlepších cest, jak spořit peníze. Investování většinou poskytuje lepší zisk.
 • Dělat si zásoby – nakupováním ve velkém množství se často ušetří peníze. Navíc by se měl člověk před každým nákupem pořádně najíst, aby se vyhnul nákupu věcí, které nepotřebuje.
 • Používat zdravý rozum – než člověk začne utrácet peníze, měl by se ujistit, že je vynaloží na věci, které opravdu potřebuje. Měl by také vždycky porovnávat ceny a hledat nejlepší možnou nabídku.

Tyto tipy pomůžou začít spořit. Při spoření je důležité, aby člověk vynaložil co nejméně peněz a využíval své finance moudře.

Rodinný rozpočet ukáže rezervy

Vytvoření rodinného rozpočtu je prvním krokem k úsporám. Začít lze tím, že člověk bude sledovat všechny své výdaje za daný měsíc: služby, nájem, platby za auto, potraviny, zábavu a další osobní výdaje.

Následně všechny své výdaje sečte a porovná je se svými příjmy. Pokud výdaje převyšují příjmy, je potřeba provést jisté změny.

Nejefektivnější cestou je zvýšit příjmy a snížit výdaje. Snížení výdajů není tak složité, jak by se mohlo zdát. Při troše disciplíny to hravě zvládne každý.

Základem je omezit zbytečné výdaje. Je mnoho způsobů, jak ušetřit. Například za elektřinu lze ušetřit tak, že se zhasnou světla, když je člověk nepoužívá. Stejně tak je možné odpojit elektroniku, když se nepoužívá.

Dalším způsobem, jak ušetřit, je využívat všech slev nebo speciálních nabídek. Mnoho podniků nabízí slevy lidem, kteří platí kartou nebo používají určité platební metody. I malá sleva se může časem nasčítat.

Důležité je si vytvořit plán úspor a snažit se každý měsíc ušetřit určité procento svého příjmu. I kdyby to byla jen malá částka, je třeba pravidelně ukládat peníze na spořicí účet nebo je vhodným způsobem investovat.

Je třeba pravidelně sledovat tok peněz – příjmů i výdajů.
Je třeba pravidelně sledovat tok peněz – příjmů i výdajů

Spořicí účty – mají smysl?

Spořicí účet umožňuje spořit peníze a získávat z nich úroky. Je to skvělý způsob, jak si do budoucna vytvořit finanční rezervu. Ochrání však spořicí účet peníze před inflací a výkyvy na trhu?

Pro toho, kdo má úspory v hotovosti nebo na běžném účtu, je spořicí účet prakticky bezrizikovou metodou, jak dopady inflace výrazně omezit.

V minulosti byly úrokové sazby minimální, proto nemělo smysl peníze na spořicí účet ukládat. Člověk je zkrátka a dobře nijak nezhodnotil.

Na rostoucí inflaci však reagovala Česká národní banka zvýšením úrokových sazeb. Důsledkem toho jsou mimo jiné vyšší sazby na spořicích účtech. Má tedy nyní smysl mít na spořícím účtu více peněz?

Úroková sazba na spořicím účtu se může lišit v závislosti na typu účtu a výši částky, která je na něm uložena. Každá banka má také jinou úrokovou sazbu. Proto je důležité se poohlédnout po nejlepším spořicím účtu s co nejvyšší úrokovou sazbou.

Také je dobré vědět, že úroková sazba u většiny bank platí jen do určité sumy, např. do půl milionu nebo do jednoho milionu korun. Pokud má někdo vyšší částku, bude si muset založit v jedné bance více spořicích účtů, nebo peníze rozdělit mezi několik bankovních domů.

Největší smysl dávají spořicí účty pro ty, kteří chtějí mít peníze „po ruce“. Tedy ve chvíli, kdy ví, že se blíží velká plánovaná investice. Například koupě nemovitosti, rekonstrukce, dovolená nebo třeba koupě auta.

Spořit, nebo investovat? 

Investování a spoření jsou dva různé pojmy, které se běžně používají v osobních financích. Jak investování, tak spoření může jednotlivcům pomoci dosáhnout finančního zabezpečení, avšak je třeba si uvědomit některé zásadní rozdíly.

Finanční rezervu lze vytvořit pomocí:

 • spoření
 • investování

Spoření je odkládání peněz do budoucna. Zahrnuje ukládání peněz na bezpečné místo, například na spořicí účet, s cílem nashromáždit finanční prostředky pro budoucí použití nebo zabezpečení. Účelem spoření je mít peníze k dispozici, až je bude člověk potřebovat.

Naproti tomu investování je proces, při kterém se peníze používají k nákupu a držení aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy nebo nemovitosti. Cílem investování je dosahovat výnosů prostřednictvím rozumných investic.

Hlavní rozdíl mezi investováním a spořením tedy spočívá v tom, že spoření je zaměřeno na ochranu stávajících peněz, zatímco investování je zaměřeno na generování výnosů.

Mezi investováním a spořením však není jen rozdíl ve výši zhodnocení peněz. Na rozdíl od spoření je totiž investování spojeno s určitou mírou rizika. Když se člověk rozhodne pro vyšší zisky, musí být ochoten podstoupit i vyšší riziko.

Každá domácnost by měla vlastnit aktiva s nízkou mírou rizika i aktiva, která nabízí atraktivní zhodnocení. Bezpečnými investičními produkty mohou být nejrůznější podílové fondy a dluhopisy.

Dluhopis je druh cenného papíru, který vydává emitent a nakupuje věřitel. Návod pro investice do dluhopisů není závratně dlouhý, a to i proto, že jejich nákup je velmi jednoduchý.

Lze investovat do dluhopisů státních, soukromých, korporátních a dalších. Státní jsou považovány za ty nejjistější.

Možnost, kde koupit státní dluhopisy, je jak online, tak i přímo na partnerských pobočkách. Specifické jsou zelené dluhopisy, které mají jasný environmentální účel.

Investování odkudkoliv

Investování s sebou nese možnost vyšších výnosů v průběhu času, avšak také vyšší míru rizika. Při investování člověk riskuje, že hodnota nakoupeného aktiva v průběhu času poroste. Pokud se sníží, může investor přijít o peníze.

Pokud si je člověk všech rizik vědom a má připravené finance, může se pustit do investování. Investování je obvykle dlouhodobá strategie, kdy se investice drží několik let nebo déle. Při investování se obvykle nakupují akcie, dluhopisy, podílové fondy, kryptoměny nebo nemovitosti.

Dobré zhodnocení nabízejí akcie, bitcoin a jiné kryptoměny. Je možný buď jednorázový nákup a několik měsíců (let) čekat na zhodnocení, nebo pravidelně obchodovat na burze a vydělávat každý den.

Možnosti investování:

 • akcie
 • kryptoměny
 • nemovitosti
 • podílové fondy
 • zlato
 • dluhopisy

Kryptoměny se získávají pomocí tzv. těžby kryptoměn. Jedná se o proces, který vyžaduje výkonné počítače a specializovaný software. Proces těžby kryptoměn zahrnuje řešení složitých matematických rovnic neboli hashů, které slouží k ověření transakce a jejímu přidání do blockchainu.

Když těžař vyřeší hash, je odměněn kryptoměnou. Proces těžby kryptoměn je v posledních několika letech stále populárnější, protože cena kryptoměn stoupá. Je však důležité mít na paměti, že těžba kryptoměn je vysoce riziková činnost a vyžaduje značné množství zdrojů a odborných znalostí.

Pro začínající investory je proto možná vhodnější hledat způsoby, jak koupit akcie. Nákup akcií je vynikající způsob, jak dlouhodobě budovat bohatství a diverzifikovat investiční portfolio.

Výhodou investování a obchodování online je, že se mu lze věnovat odkudkoliv. Stačí jen připojení k internetu a přístup na burzu. Nakoupit a prodat je opravdu snadné, obsluha účtu je intuitivní.

Ovšem pozor na výběr. Hedgeový fond může přinést zajímavé výnosy, avšak riziko ztrát je velmi vysoké a pro začínající investory není vhodnou volbou. Vždy se doporučuje začít s malými investicemi, protože příliš velké investice do akcií mohou být riskantní.

Investování je klíčové pro každého, kdo se chce stát rentiérem.

Začínající investor

Kdekdo možná slyšel o mnoha skvělých příbězích zkušených investorů, kteří díky investování na akciovém trhu vydělali jmění. Než se však člověk vrhne do světa investování, je důležité pochopit základy a rizika s investováním spojená.

Akciový trh je proměnlivý a je důležité porozumět různým typům dostupných investic. Investování do akcií znamená nákup akcií určité společnosti. Když cena akcií vzroste, může investor akcie se ziskem prodat. Avšak když cena akcií klesá, může investor akcie prodat se ztrátou.

Dalším typem investice jsou dluhopisy, které jsou méně rizikové než akcie a obvykle slouží k zajištění stálého příjmu. Investice do nemovitostí, jako je pronájem nemovitostí nebo jejich prodej, mohou také poskytovat stálý tok příjmů s potenciálem vyšších výnosů.

Důležité je porozumět různým typům investičních strategií, které jsou k dispozici pro začínající investory. Skvělým pomocníkem pro začínající investory jsou nejrůznější demo účty burz a výuková videa.

Díky nim se začínající investor seznámí se základními funkcemi a může si i zkusit obchodování na burze s virtuálními penězi. Demo účtu je potřeba věnovat určitý čas, není moudré podlehnout prvnímu úspěchu s virtuálním vkladem.

Pro začínající investory důležité, aby si uvědomili rizika spojená s investováním. Přestože investování může být lukrativní, vždy existuje riziko ztráty peněz. Kromě toho musí mít investoři na paměti riziko inflace, což je riziko, že kupní síla investice se v průběhu času sníží.

Pokud jde o investování, je důležité mít na paměti, že ve znalostech je síla. Se správnými znalostmi a pevným plánem mohou být začínající investoři na akciovém trhu úspěšní.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang